مرجع دانلود رام رسمی و فارسی

Samsung بایگانی - صفحه 2 از 24 - دانلود رام رسمی

بار
فایل کامبینیشن Samsung Galaxy J7 Pro 2017 J730F

فایل کامبینیشن Samsung Galaxy J7 Pro 2017 J730F

فایل کامبینیشن Samsung Galaxy J7 Pro 2017 J730F فایل کامبینیشن یک فایل تعمیراتی مخصوص گوشی های سامسونگ می باشد.این فایل ها صرفا برای گوشی هایی مورد استفاده قرار میگیرد که هنگام تغییر اندروید و یا ریست کردن اسمارت فون دچار مشکل می شوند و سیستم عامل بالا نمی آید.   کاربرد فایل کامبینیشن در تعمیرات گوشی و تبلت:   حل مشکلات قفل FRP دستگاه سامسونگ (bypass samsung account) حل مشکلات قفل FRP دستگاه های گوگل (bypass […]

بار
فایل کامبینیشن Samsung Galaxy J8 2018 J810F

فایل کامبینیشن Samsung Galaxy J8 2018 J810F

فایل کامبینیشن Samsung Galaxy J8 2018 J810F فایل کامبینیشن یک فایل تعمیراتی مخصوص گوشی های سامسونگ می باشد.این فایل ها صرفا برای گوشی هایی مورد استفاده قرار میگیرد که هنگام تغییر اندروید و یا ریست کردن اسمارت فون دچار مشکل می شوند و سیستم عامل بالا نمی آید.   کاربرد فایل کامبینیشن در تعمیرات گوشی و تبلت:   حل مشکلات قفل FRP دستگاه سامسونگ (bypass samsung account) حل مشکلات قفل FRP دستگاه های گوگل (bypass google […]

بار
فایل کامبینیشن Samsung Galaxy Note 4 N910H

فایل کامبینیشن Samsung Galaxy Note 4 N910H

فایل کامبینیشن Samsung Galaxy Note 4 N910H فایل کامبینیشن یک فایل تعمیراتی مخصوص گوشی های سامسونگ می باشد.این فایل ها صرفا برای گوشی هایی مورد استفاده قرار میگیرد که هنگام تغییر اندروید و یا ریست کردن اسمارت فون دچار مشکل می شوند و سیستم عامل بالا نمی آید.   کاربرد فایل کامبینیشن در تعمیرات گوشی و تبلت:   حل مشکلات قفل FRP دستگاه سامسونگ (bypass samsung account) حل مشکلات قفل FRP دستگاه های گوگل (bypass google […]

بار
فایل کامبینیشن Samsung Galaxy Note Edge N915F

فایل کامبینیشن Samsung Galaxy Note Edge N915F

فایل کامبینیشن یک فایل تعمیراتی مخصوص گوشی های سامسونگ می باشد.این فایل ها صرفا برای گوشی هایی مورد استفاده قرار میگیرد که هنگام تغییر اندروید و یا ریست کردن اسمارت فون دچار مشکل می شوند و سیستم عامل بالا نمی آید.   کاربرد فایل کامبینیشن در تعمیرات گوشی و تبلت:   حل مشکلات قفل FRP دستگاه سامسونگ (bypass samsung account) حل مشکلات قفل FRP دستگاه های گوگل (bypass google account) فعالسازی USB debugging رفع مشکل نصب […]

بار
فایل کامبینیشن Samsung Galaxy Note 9 N960F

فایل کامبینیشن Samsung Galaxy Note 9 N960F

فایل کامبینیشن Samsung Galaxy Note 9 N960F Build Number XXU1ARG5 فایل کامبینیشن یک فایل تعمیراتی مخصوص گوشی های سامسونگ می باشد.این فایل ها صرفا برای گوشی هایی مورد استفاده قرار میگیرد که هنگام تغییر اندروید و یا ریست کردن اسمارت فون دچار مشکل می شوند و سیستم عامل بالا نمی آید.   کاربرد فایل کامبینیشن در تعمیرات گوشی و تبلت:   حل مشکلات قفل FRP دستگاه سامسونگ (bypass samsung account) حل مشکلات قفل FRP دستگاه های گوگل […]

بار
فایل کامبینیشن Samsung Galaxy Note 7 N930F

فایل کامبینیشن Samsung Galaxy Note 7 N930F

فایل کامبینیشن Samsung Galaxy Note 7 N930F Build Number XXU3APL1 فایل کامبینیشن یک فایل تعمیراتی مخصوص گوشی های سامسونگ می باشد.این فایل ها صرفا برای گوشی هایی مورد استفاده قرار میگیرد که هنگام تغییر اندروید و یا ریست کردن اسمارت فون دچار مشکل می شوند و سیستم عامل بالا نمی آید.   کاربرد فایل کامبینیشن در تعمیرات گوشی و تبلت:   حل مشکلات قفل FRP دستگاه سامسونگ (bypass samsung account) حل مشکلات قفل FRP دستگاه های گوگل […]