مرجع دانلود رام رسمی و فارسی

Samsung بایگانی - صفحه 8 از 22 - دانلود رام رسمی

بار
دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy Note 5 (N920G

دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy Note 5 (N920G

اندروید ۷٫۰ (SM-N920G) آپدیت رسمی اندروید ۷٫۰ مدل SM-N920G با بیلد نامبر N920GDDU3CQC7 دارای  کیبورد فارسی  منطقه هند برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه     Android تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه باند پایه تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > شماره مدل منو انگلیسی Settings > General (System) > About Device > Android […]

بار
دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy S6 Edge Plus (G928F

دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy S6 Edge Plus (G928F

اندروید ۷٫۰ (SM-G928F) آپدیت رسمی اندروید ۷٫۰ مدل SM-G928F با بیلد نامبر G928FXXU3CQC2 دارای کیبورد فارسی  منطقه بالتیک برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه      Android تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه باند پایه تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > شماره مدل منو انگلیسی Settings > General (System) > About Device > Android […]

بار
دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy S6 Edge Plus (G928C

دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy S6 Edge Plus (G928C

اندروید ۷٫۰ (SM-G928C) آپدیت رسمی اندروید ۷٫۰ مدل SM-G928C با بیلد نامبر G928CXXU3CQC7 دارای منو و کیبورد فارسی  منطقه امارات برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه     Android تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه باند پایه تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > شماره مدل منو انگلیسی Settings > General (System) > About Device […]

بار
دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy Note 5 (N920C

دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy Note 5 (N920C

اندروید ۷٫۰ (SM-N920C) آپدیت رسمی اندروید ۷٫۰ مدل SM-N920C با بیلد نامبر N920CXXU3CQC7 دارای منو و کیبورد فارسی  منطقه ترکیه برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه    Android تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه باند پایه تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > شماره مدل منو انگلیسی Settings > General (System) > About Device […]

بار
دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy S6 EDGE (G925F

دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy S6 EDGE (G925F

اندروید ۷٫۰ (SM-G925F) آپدیت رسمی اندروید ۷٫۰ مدل SM-G925F با بیلد نامبر G925FXXU5EQBA دارای منو و کیبورد فارسی  منطقه امارات برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه   Android تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه باند پایه تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > شماره مدل منو انگلیسی Settings > General (System) > About Device […]

بار
دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy S6 (G920F

دانلود رام رسمی اندروید ۷٫۰ برای گوشی (Galaxy S6 (G920F

اندروید ۷٫۰ (SM-G920F) آپدیت رسمی اندروید ۷٫۰ مدل SM-G920F با بیلد نامبر G920FXXU5EQBA دارای منو و کیبورد فارسی  منطقه امارات برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه  Android تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه باند پایه تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > شماره مدل منو انگلیسی Settings > General (System) > About Device […]