مرجع دانلود رام رسمی و فارسی

دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید 4.4.2 رسمی سامسونگ (Galaxy Grand 2 (SM-G7102 بایگانی - دانلود رام رسمی

بار
دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ (Galaxy Ace 4 (SM-G313F

دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ (Galaxy Ace 4 (SM-G313F

اندروید ۴٫۴٫۲ (SM-G313F) جدید ترین آپدیت رسمی اندروید ۴٫۴٫۲ مدل SM-G313F با بیلد نامبر G313FXXU0ANL1 دارای منو و  کیبورد فارسی  منطقه عراق توجه : مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست و برای آپدیت هیچگاه دقیقا یکسان نخواهند بود) برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه […]

بار
دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ (Galaxy Ace 4 (SM-G313M

دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ (Galaxy Ace 4 (SM-G313M

اندروید ۴٫۴٫۲ (SM-G313M) جدید ترین آپدیت رسمی اندروید ۴٫۴٫۲ مدل SM-G313M با بیلد نامبر G313MUBU0AOI1 دارای کیبورد فارسی  منطقه برزیل توجه : مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست و برای آپدیت هیچگاه دقیقا یکسان نخواهند بود) برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > […]

بار
دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ دو سیم Galaxy Star 2 Plus Duos

دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ دو سیم Galaxy Star 2 Plus Duos

اندروید ۴٫۴٫۲ (SM-G350E) جدید ترین آپدیت رسمی اندروید ۴٫۴٫۲ مدل SM-G350E با بیلد نامبر G350EXWU0AOG1 دارای منو و  کیبورد فارسی  منطقه ایران توجه : مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست و برای آپدیت هیچگاه دقیقا یکسان نخواهند بود) برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره […]

بار
دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ Galaxy Ace NXT

دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ Galaxy Ace NXT

اندروید ۴٫۴٫۲ (SM-G313H) جدید ترین آپدیت رسمی اندروید ۴٫۴٫۲ مدل SM-G313H با بیلد نامبر G313HXXU0APH1 دارای منو و  کیبورد فارسی  منطقه ایران توجه : مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست و برای آپدیت هیچگاه دقیقا یکسان نخواهند بود) برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه […]

بار
دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ (Galaxy Young 2 (G130BU

دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ (Galaxy Young 2 (G130BU

اندروید ۴٫۴٫۲ (SM-G130BU) جدید ترین آپدیت رسمی اندروید ۴٫۴٫۲ مدل SM-G130BU با بیلد نامبر G130BUVJU0APA1 دارای  کیبورد فارسی  منطقه برزیل توجه : مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست و برای آپدیت هیچگاه دقیقا یکسان نخواهند بود) برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه […]

بار
دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ (Galaxy Young 2 (G130BT

دانلود رام اصلی و آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ رسمی سامسونگ (Galaxy Young 2 (G130BT

اندروید ۴٫۴٫۲ (SM-G130BT) جدید ترین آپدیت رسمی اندروید ۴٫۴٫۲ مدل SM-G130BT با بیلد نامبر G130BTUBU0APB1 دارای  کیبورد فارسی  منطقه برزیل توجه : مدل فایلی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (کل بیلد نامبر نیاز نیست و برای آپدیت هیچگاه دقیقا یکسان نخواهند بود) برای اطلاع از نسخه سخت افزاری و نرم افزاری دستگاه اندروید خود مسیر های زیر را طی کنید : منو فارسی تنظیمات > اصلی (سیستم) > درباره دستگاه > نسخه […]